ALFAGOMMA Do Brasil werd bekroond als leverancier van CNH INDUSTRIËLE. Dit in het kader van de “Super-2019-programma” kostenbesparing. De prijs werd uitgereikt ter gelegenheid van de “X-Forum De Fornecedores” in Belo Horizonte.